Tarot

Naast handlijnkunde praktiseer ik ook Tarot. Ik doe dit al jaren en heb mijn kennis vergaard over de tarot onder de bezielende leiding van Prakriti Rosengartner.

Tarot is als een spiegel. Desgewenst kan een consult afgesloten worden met een tarot legging over een specifieke vraag.