It's all about the process...

Zijn we ooit klaar? In mijn beleving niet. Ik hoor nog wel eens de opmerking: 'als ik dit allemaal eerder had geweten dan...was alles beter geweest'. Is dat zo? Er is in mijn visie geen einddoel of finish, ook niet wanneer je niet meer in deze materie bent. Ik zie het als één groot proces. Een dergelijke visie kan wellicht de moed in de schoenen laten zinken... of juist het tegenovergestelde want, hé je hebt alle tijd, vanwaar die haast? Als mij IETS duidelijk is geworden de afgelopen jaren, is dat er voor alles een tijd is.

'Ja maar straks ben ik dood!' Yep klopt helemaal. Wanneer je hier op aarde geboren wordt weet je dat je moet leven volgens de regels van de natuur en dat betekent dat je lichaam uiteindelijk sterft en vervolgens weer als grondstof wordt omgezet in de natuur en soms letterlijk als voeding dient voor een ander. Ik kan mij nog herinneren uit de basisschooltijd van de kinderen, het volkstuintje. Iedere week gingen de kinderen naar een tuintje waar hard gewerkt werd om je eigen groente te verbouwen, super leuk. Op een gegeven moment was er commotie, want wat bleek, er was aarde gestort vanuit een begraafplaats. De groenten deden het inderdaad erg goed met die hoeveelheid kalk:-). Geloof dat de boel weer is afgegraven maar vraag mij niet om de details. Wat ik hiermee wil aangeven is ja, in dit huidige leven zit je vast aan een lineair tijdsbesef, maar wat gebeurt er met je wanneer je tijd niet alleen als iets lineairs zou beschouwen maar als cirkels. Jij in jouw lichaam als een vorm van energie dient later weer in een andere vorm. Energie verdwijnt nooit, het manifesteert zich alleen op een andere wijze.


De Tarotkaart 14 Gematigdheid, geeft dit aspect duidelijk weer. Deze staat niet alleen voor balans maar ook voor het begrip TIJD, tijd in zijn meest onbegrijpelijke vorm. De ene beker staat voor het verleden en de andere voor de toekomst, de stroom tussen deze twee bekers in staat voor het heden. Verleden & Toekomst raken elkaar continue in het heden, als cirkels. Alles vanuit het verleden heeft invloed op de toekomst en je kan dus alleen in het heden hier invloed op uitoefenen.
Zoiets simpels als een ervaring uit het verleden beïnvloed je handelen in het nu en heeft daardoor ook weer invloed op de toekomst. Vrij logisch toch? Maar wat wanneer deze cirkels nog veel groter zijn dan alleen het huidige leven?

Zo heb ik de afgelopen maanden een proces doorlopen waaruit bleek dat de invloed van de cirkel van het verleden (vele levens geleden) bepalend was voor hoe ik in mijn huidige leven stond. Vond ik dat leuk, plezierig of enigszins aangenaam uuuuhh NEE! Maar ik had zelf de keuze om in het NU hier wat aan te doen en zo een andere toekomst tegemoet te gaan. Afgelopen zondag is aan dit specifieke proces een einde gekomen, oh er is toch een einde? Nee want het einde van het ene is weer het startpunt van het volgende. Het gaat te ver om alle verbazingwekkende radartjes te beschrijven waarbij ik van de ene 'toevalligheid' in de andere viel, maar ik wil graag drie mensen die onafhankelijk van elkaar een belangrijke rol hebben gespeeld in dit proces bedanken voor hun overgave, vakkundigheid en bereidwilligheid. Marieke, Merle & Dimphy dank dank dank!