Tarot & Numerologie: de Hogepriesteres - 2 Maan

Ooit heb ik eens toegezegd de numerologie & tarot aan elkaar te linken. Ik heb hier een voorzichtige start meegemaakt en ik hoop dat ik iedere week een kaart & nummer kan doen (nummers 1 t/m 9 & de karmische getallen: 13, 14, 16 & 19).

Let wel: het is MIJN interpretatie waarbij ik mij richt op de overeenkomsten tussen de twee aspecten: numerologie & tarot.


In de ogen van mannen hebben vrouwen iets vreemds; hun denken is subtieler en irrationeel. Ratio versus emotie, eb versus vloed, ying & yang. De 2 symboliseert de dualiteit.
Mannen zagen zichzelf als actief (zon) en de vrouw als passief (maan). Passief wordt vaak geassocieerd met negatief. Echter passief is een kracht op zich. Als we continue maar actief bezig zijn krijgt de geest ook geen kans om stil te staan bij wat deze acties teweegbrengen en hoeven we niet te luisteren naar wat ons innerlijk te zeggen heeft.

De 2 houdt zich bezig met het wikken en wegen, de twijfel, de keuzes, de compromissen, op zoek naar hetgeen wat voor beide partijen werkt, de harmonie. Echter in dit proces wil ze nogal eens vergeten om naar haar eigen innerlijke stem te luisteren waardoor ze haar eigen grenzen niet in acht neemt.
Juist door stil (passief) te zijn laten we het onderbewuste naar boven komen. De hogepriesteres vertegenwoordigt deze kwaliteiten: het donkere, het mysterieuze, het verborgene en de wijsheid die hieruit voortkomt die verstandelijk niet kan worden uitgedrukt. De hoge innerlijke wijsheid.

Deze passiviteit is nodig om in de actieve wereld waarin we leven (Magier/Mars) in balans te brengen. Het een kan niet zonder het ander. Een periode van terugtrekken kan ons leven verrijken wanneer we aandacht geven aan datgene wat diep in ons leeft, echter we moeten altijd terugkeren naar de actieve wereld waar we deze innerlijke wijsheid ook vorm kunnen geven en omzetten in daden.

Wanneer de twee zich bewust is van haar innerlijke wijsheid en deze van tijd tot tijd opzoekt leert zij haar eigen krachten en grenzen kennen waardoor zij niet langer haar omgeving hoeft te manipuleren ter geborgenheid van haar eigen gevoelsleven.