Tarot & numerologie: de Magiër - 1 Mars

Ooit heb ik eens toegezegd de numerologie & tarot aan elkaar te linken. Ik heb hier een voorzichtige start meegemaakt en ik hoop dat ik iedere week een kaart & nummer kan doen (nummers 1 t/m 9 & de karmische getallen: 13, 14, 16 & 19).

Let wel: het is MIJN interpretatie waarbij ik mij richt op de overeenkomsten tussen de twee aspecten: numerologie & tarot.

 
De 1 staat voor het mannelijke, kracht, energie, actie, onafhankelijkheid, leider, ik-gericht. Ik weet wat ik wil en ik doe het!
Het gaat hier om het realiseren van mogelijkheden in het leven.
De Magier heeft de ene hand naar boven gericht en de andere richting aarde, als een bliksemgeleider laat hij de energie in de aarde stromen. Hij is zich bewust dat deze energie ontladen moet worden in de materiele werkelijkheid door doelgericht  iets neer te zetten. Dit kan alleen wanneer we ook de emotionele en creatieve krachten die we voelen ook verbinden met de materiele werkelijkheid.

De 1 is zich zeer bewust van zijn sterke overtuigingen maar heeft de neiging  zijn eigen gevoelsleven te willen beheersen en laat daardoor zijn emotionele krachten niet vrij stromen.  Wanneer de 1 zich hier bewust van is en deze controle los zal laten kan hij deze energie omzetten in wilskracht.  Dus gericht handelen op een doel in plaats van actie op reactie waardoor je van de ene situatie in de andere valt.

De Magier is zich er van bewust dat hij alleen kan dienen als doorgeefluik van de energie door er doelgericht iets mee te doen ten dienste van de gemeenschap.  Zou hij deze wilskracht/energie alleen voor zichzelf inzetten dan zal deze hem opbranden. 
Herken je het gevoel dat je zoveel energie in je hebt dat je volledig onrustig bent ? Wanneer we geen gericht doel hebben waarop we deze energie kunnen focussen, worden we gek van onszelf. We zijn in feite doorgeefluik van deze energie om doelgericht iets neer te zetten, en daarbij rekenend houdend met de gevoelens van anderen.

Dus kort gezegd:
Bundel die enorme energie, wees je daarbij bewust van je innerlijke drijfveer en emoties, en focus deze wilskracht gericht op het doel dat je wilt neerzetten, rekening houdend met de gevoelens van anderen.